alabala
Начало
Български
English
+359 56 56 30 10
maiak-m@maiak-m.bg

ПРОФИЛ

"МАЯК-М" АД е компания, която развива своята дейност в две направления: търговска дейност, изразяваща се в доставката на метали, и производствена дейност, изразяваща се в обработката на метали.

Успешното развитие на компанията през годините направи името "МАЯК-М" АД познаваемо както в България, така и в много други държави. Наличието на пет склада в най-големите градове на страната е доказателство за нейното сериозно пазарно присъствие. 

Структурата на компанията е изградена в резултат на дългогодишния ни опит в търговията и обработката на метали. Тя изцяло е адаптирана и ориентирана към перфектното обслужване на клиентите ни от една страна и даването на възможност за креативност и добро представяне на членовете на екипа на компанията от друга. Ясно са дефинирани основните цели и отговорности на всеки един член от екипа и той заема своето достойно място в структурата на компанията. Компанията се управлява от един централен офис и разполага с пет склада в градовете Варна, Русе, София, Пловдив и Бургас.

Наличието на складове в най-големите градове в България изпълнява едно от нашите основни изисквания: да бъдем максимално достъпни за нашите партньори – доставчици и клиенти.  Стараем се да поддържаме достатъчно наличности в складовите ни бази, като по-голямата част от материалите са разположени на закрито – важно изискване за предлагане на метали с добро качество.

В централния офис на компанията функционират следните отдели:

 • Отдел търговски;
 • Отдел доставки;
 • Финансово-счетоводен отдел;
 • Транспорт и логистика;

Дейността на компанията се обслужва чрез специално разработена за целта ERP софтуерна система, която значително повишава ефективността и координацията между складовете и отделите в централния офис. 

МОДЕЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТА:

Основни дейности

Ангажираност на отделите

складове

търговски

снабдяване

логистика

финанси

1. Запитване от клиент

 • Да          
 • Да          

 

 

  

2. Анализ на запитването

 • Да
 • Да 
 • Да

 

 

3. Офериране

 • Да
 • Да

 

 

 

4. Организиране на доставка

 

 • Да 
 • Да
 • Да        

 

5. Доставка

 

 • Да          

 

 • Да
 

6. Фактуриране/Документооборот

 

 • Да 

 

 
 • Да