alabala
Начало
Български
English
+359 56 56 30 10
maiak-m@maiak-m.bg

МИСИЯ

 • ДА ДОБАВЯМЕ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ КЪМ БИЗНЕСА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!
  Да се стремим към перфектно обслужване, което се изразява в доставката на метали с гарантирано качество, доставени на максимално конкурентни цени, за максимално бързо време.
 • ДА ГАРАНТИРАМЕ СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА!
  Ние непрекъснато получаваме и събираме актуална информация от пазара, като анализираме внимателно неговите тенденции по отношение на търсенето и предлагането на метали. На базата на тези анализи, ние успешно планираме и организираме настоящи и бъдещи доставки на метали. Непрекъснато комуникираме с нашите партньори, като обменяме важна и полезна информация. Когато е необходимо и се налага, ръководството взема бързи и адекватни към конкретната ситуация решения, които са стъпка напред и допринасят за стабилното развитие на компанията.
 • ДА УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СВОЯ ЕКИП КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ЦЕННИТЕ НИ АКТИВИ! 
  Ние вярваме, че растежът в бизнеса се постига с изграждането на мотивирани специалисти и професионалисти. В тази връзка, в компанията са създадени условия за обучение, чрез беседи и наблюдение на функциониращите процеси и дейности. Има чудесни условия за бърз обмен на информация, без значение дали информацията е свързана с вътрешната среда на компанията или с външната. Всичко това позволява екипът да разгърне ефективно своите възможности, като става ясен начинът, по който се случва това. В компанията непрекъснато се търсят възможности за обучения и повишаване на квалификацията на отделните членове на екипа.
 • ДОБЪР АВТОРИТЕТ НА КОМПАНИЯТА!
  Всички ние сме отговорни и мотивирани професионалисти, които ефективно и качествено реализират дейността на компанията по начини, които преди всичко гарантират удовлетвореност на нашите клиенти и успешно постигане на планираните цели в краткосрочен и дългосрочен план. Така ние сме изграждали и продължаваме да изграждаме трайно и устойчиво добрия авторитет на компанията.