alabala
Начало
Български
English
+359 56 56 30 10
maiak-m@maiak-m.bg

ЦЕННОСТИ

 • ФОКУС КЪМ КЛИЕНТА!
  Клиентите ни са най-ценният актив и измерител на успешния ни бизнес. Винаги се отнасяме с уважение и респект към всеки един от тях.
 • ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ГЪВКАВОСТ В РЕШЕНИЯТА НИ!
  Партньорството ни с компании от различни браншове налага необходимостта от специфични подходи и решения, които водят до ефективен резултат за всички.
 • ПОЧТЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО СЪВЪРШЕНСТВО!
  Разбирането и внимателното отношение към нуждите на клиентите ни е водещ принцип в работата ни.
 • ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ!
  Професионалният опит и правилното разпределение на отговорностите и функциите на всеки един член на екипа допринасят за ефективно изпълнение на поставените цели и задачи.
 • ОТГОВОРЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО!
  Ние се съобразяваме и споделяме обществените етични норми и стриктно спазваме законодателството на Република България.
 • СПЛОТЕН ЕКИП С ЯСНО РАЗБИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА!
  Ние непрекъснато се стремим успешно да изпълняваме всяка една задача в съответствие с възможностите и отговорностите на всеки един член от екипа.