alabala
Начало
Български
English
+359 56 56 30 10
maiak-m@maiak-m.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

"Маяк-М" АД сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 150 000 лв.

Размер на БФП: 100%, от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца.

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за МАЯК М АД  за справяне с последиците от пандемията COVID-19.